دانلود PDF کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران (۷۱۱ صفحه📓)

دانلود PDF کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران

وب سایت شهر پی دی اف دانلود PDF کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران ۷۱۱ صفحه را برای شما آماده کرده است. با تجربیات بیشتری که در اثنای تدریس این درس پیدا کردم، ضرورت نگارش کاملا جدیدی از این کتاب را لازم دیدم . در این نگارش، کتاب براساس سرفصل های مصوب دانشگاهی برای درس ریاضیات رشته های مدیریت و حسابداری طوری تالیف و تدوین شده است که می توان آن را به عنوان یک منبع جامع فارسی و همچنین خودآموزی کامل جهت فراگیری تعاریف، مفاهیم و قضایای ریاضی استفاده کرد. وب سایت شهر پی دی اف شما را به خواندن ادامه مطلب و این کتاب دعوت می کند. 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران pdf

کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مسعود نیکوکار pdf رایگان

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت pdf

دانلود کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

📖فهرست مطالب کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران:

 • فصل ۱: مجموعه ها
 • مجموعه و عضویت
 • مجموعه ی تهی
 • مجموعه های متناهی و نامتناهی
 • زیر مجموعه (جزئیات)
 • مجموعه ی توانی
 • تساوی دو مجموعه
 • مجموعه ی مرجع
 • متمم یک مجموعه
 • و …
 • فصل ۲: بسط دو جمله ای
 • دوجمله ای
 • ویژگی های بسط دوجمله ای
 • تست های فصل ۲
 • پاسخ تشریحی تست های فصل ۲
 • فصل ۳: تابع
 • تابع
 • دامنه و برد تابع های حقیقی
 • نمودار تابع
 • تغییرات و انتقال منحنی
 • مقدار تابع در یک نقطه
 • تابع ثابت و تابع همانی
 • تابع قدر مطلق
 • تابع جز صحیح
 • و …
 • فصل ۴: حد و پیوستگی
 • مفهوم میل کردن
 • مفهوم حد
 • حد راست و حد چپ تابع
 • روش های محاسبه ی حدود
 • حد توابع چند ضابطه ای
 • حد تابع علامت
 • حدهای شامل توابع جز صحیح
 • و …
 • فصل ۵: مشتق
 • نمو تابع و نمو متغیر
 • آهنگ تغییر
 • تعریف مشتق تابع در یک نقطه
 • تعبیر هندسی مشتق
 • تعریف تابع مشتق
 • دستور ها و قضیه های مشتق گیری
 • مشتق مراتب بالاتر
 • مشتق تابع مرکب
 • و …
 • فصل ۶: انتگرال
 • تابع اولیه با پادمشتق
 • انتگرال نا معین
 • صورت های متعارف انتگرال گیری
 • انتگرال گیری به روش تغییر متغیر
 • انتگرال گیری به روش جزء به جزء
 • انتگرال گیری از کسرهای گویا
 • انتگرال معین
 • ویژگی های انتگرال معین
 • و …
 • فصل ۷: بردار، خط و صفحه
 • مختصات در فضا
 • فاصله در فضای سه بعدی
 • بردار ها در فضا
 • جمع بردارها
 • ضرب عدد در یک بردار
 • بردارهای موازی (هم راستا)
 • قرینه ی یک بردار و تفاضل دو بردار
 • خواص جمع و ضرب بردارها
 • و …
 • فصل ۸: ماتریس و دترمینان
 • ماتریس
 • تساوی در ماتریس
 • ماتریس های خاص
 • جمع و تفریق ماتریس ها
 • ضرب عدد در یک ماتریس
 • ضرب ماتریس ها
 • توان های طبیعی یک ماتریس مربع
 • ماتریس ها بی اثر (هیچ نما و خود توان)
 • و …
 • فصل ۹: توابع چند متغیره
 • توابع چند متغیره
 • دامنه و برد توابع چند متغیره
 • حد توابع چند متغیره
 • پیوستگی
 • مشتقات جزئی (نسبی)
 • رابطه ی بین پیوستگی و مشتقات جزئی
 • مشتقات جزئی مراتب بالاتر
 • دیفرانسیل کامل
 • و …
 • فصل ۱۰: معادلات دیفرانسیل
 • تعریف معادلات دیفرانسیل
 • مرتبه و درجه یک معادله دیفرانسیل
 • تشکیل معادلات دیفرانسیل
 • جواب های یک معادله دیفرانسیل
 • جواب عمومی معادله دیفرانسیل
 • جواب خصوصی معادله دیفرانسیل
 • حل معادلات دیفرانسیل
 • معادله دیفرانسیل
 • و …
 • فصل ۱۱: دنباله و سری
 • دنباله
 • حد یک دنباله
 • دنباله های خاص
 • کران بالا و کران پایین دانباله و دنباله کران دار
 • سری
 • سری هارمونیک و سری هندسی
 • آزمون جمله nام
 • آزمون چند جمله ای
 • آزمون مقایسه حد
 • و …
 • فصل ۱۲: کاربرد ریاضیات
 • تابع تقاضا
 • تابع عرضه
 • تعادل بازار
 • تابع درآمد
 • تابع هزینه کل
 • تحلیل سر به سر
 • کشش
 • تابع درآمد، درآمد نهایی و کشش تقاضا
 • و …
 • فصل ۱۳: آزمون های جامع
 • تست های و کارشناسی ارشد (۱۳۸۵)
 • پاسخ تشریحی تست های آزمون کارشناسی ارشد
 • تست های و کارشناسی ارشد (۱۳۸۶)
 • پاسخ تشریحی تست های آزمون کارشناسی ارشد
 • تست های و کارشناسی ارشد (۱۳۸۷)
 • پاسخ تشریحی تست های آزمون کارشناسی ارشد
 • تست های و کارشناسی ارشد (۱۳۸۸)
 • پاسخ تشریحی تست های آزمون کارشناسی ارشد

 

کتاب های پیشنهادی شهر پی دی اف 📚😍

روانشناسی رشد (ازلقاح تا کودکی) یحیی سید محمدی

 استرس و روش های مقابله با آن محمد خدایاری فرد

روانشناسی پرورشی نوین علی اکبرسیف

به این کتاب امتیاز دهید ?
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0